Boligprisveksten har vært sterk de siste tre årene. Men etter et hopp på 1,7 prosent fra desember 2012 til januar i år har prisene nærmest stagnert.Økonomene i DNB Markets minner om at boligprisene har falt i fire av de seks siste månedene. I juli var prisnedgangen på 1,2 prosent.- Vi tror imidlertid at noe av denne nedgangen har sammenheng med unormalt varmt sommervær, som holdt potensielle kjøpere borte fra visninger, skriver DNB Markets-økonomene i rapporten "Økonomiske Utsikter 2-2013".- Nedkjølingen skyldes delvis forhold i kredittmarkedet. Selv om Norges Bank har holdt renten uendret, har bankenes utlånsrente økt. Også her peker bankene på høyere kapitalkrav som årsak til de økte marginene. Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis virker også dempende på boligprisene, understreker økonomene.Også utviklingen i husholdningenes kjøpekraft bidrar.- Inntektsveksten har avtatt fra nesten fire prosent i fjor, til om lag 2½ prosent i år, som følge av lavere jobb- og lønnsvekst. Høyere ledighet bidrar også til å dempe boligetterspørselen, slår DNB Markets fast.Etter en tid med markert oppgang i nybyggingen kommer dessuten stadig flere fullførte boliger ut i markedet og bidrar til å dempe prisveksten.
- Vi legger til grunn at boligprisene stiger noe videre i høst, slik at årsveksten fra 2012 til 2013 blir 5,2 prosent, skriver DNB Markets.- Vi venter en nedgang på til sammen 2,5 prosent i 2015/2016. Her finner du hele rapporten
Fra vårparten neste år venter økonomene igjen å se negative månedsrater, som følge av høyere ledighet, lavere inntektsvekst og flere ferdigstilte boliger. At prisnedgangen ikke blir større, skyldes blant annet at vi venter at boligbyggingen stagnerer i samme periode, avslutter DNB-økonomene.