Entra har et positivt syn på 2014

Entra Eiendom ASA reduserte overskuddet i 2. kvartal, men har et positivt syn på 2014.

Klaus-Anders Nysteen - Foto: Scanpix
Næringseiendom

Entra Eiendom ASA melder om et resultat etter skatt på 67,5 millioner kroner i 2. kvartal 2013, mot 436,2 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 88,2 millioner kroner, sammenlignet med 429,1 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 92,2 millioner kroner, mot 635,8 millioner kroner året før.I fjor dro posten "andel resultat i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet" opp resultatetet. Denne posten var på 445,6 millioner kroneri 2. kvartal 2012, mot 11,0 millioner kroner i år.Driftsinntektene beløp seg til 417,2 millioner kroner, sammenlignet med 386,0 millioner kroner i 2. kvartal 2012.- Andre kvartal var begivenhetsrikt på flere måter. Ny organisasjon er implementert med styrket regionmodell, tydeligere resultatansvar og kundefokus. Ny konsernledelse er på plass, og vi står nå enda bedre rustet for lønnsom vekst i tiden som kommer, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen.Entra har et positivt syn på 2014. Selskapets Konsensusrapport anslår svakt stigende leiepriser for sentralt beliggende og moderne lokaler.Markedsverdi på eiendomsporteføljen utgjorde ved andre kvartal 24,1 milliarder kroner.Her er rapporten

Nyheter
Børs