Kjøper du nå, risikerer du å treffe toppen!

DNB spår en mer moderat vekstfase for norsk økonomi, og advarer om at du risikerer å treffe boligpristoppen om du kjøper deg bolig nå.

Kyrre Aamdal. Foto: Finansavisen
Næringseiendom

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB var gjest i Økonominyhetene med Trygve Hegnar.Onsdag fortalte Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets at de har en prognose på et moderat prisfall till 102 dollat fatet i 2014 , 100 dollar fatet i 2015 og deretter et gradvis prisfall til 90 dollar fatet i 2015-2020.- Dette vil virke inn på norsk økonomi, påpekte Aamdal i torsdagens sending. Men han spår ingen katastrofe for Norge i de kommende årene.- Det mest markante utslaget er muligens i boligmarkedet. Kjøper du nå risikerer du å treffe toppen, sa Aamdal.DNB venter nedkjøling delvis på grunn av forhold i kredittmarkedet. Selv om Norges Bank har holdt renten uendret, har bankenes utlånsrente økt. Også her peker bankene på høyere kapitalkrav som årsak til de økte marginene. Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis virker også dempende på boligprisene, understreker økonomene. Samtidig bidrar utviklingen i husholdningenes kjøpekraft.Det var også tekniske analyser av Gjensidige og Orkla. Chartene finner du på våre Facebook-sider.Trygve Hegnar kommenterte dagens høydepunkt på Oslo Børs.

Nyheter
Næringsliv