Tall for august viser at dobbelt så mange vil finansiere boligbygging med grunnlån i år i forhold til samme periode i fjor.Det skriver Husbanken i en melding tirsdag.Nå må banken avslå søknader fordi utlånsrammen til oppføring er tom.- Vi har helt klare føringer fra overordnede myndigheter om å gi avslag på lån når rammen for 2013 er tom. For grunnlån til ordinær oppføring av nye boliger er den det. Vi vil derfor fra denne uken sende ut brev om avslag på lånesøknader, sier administrerende direktør i Husbanken, Bård Øisteinsen, i en kommentar.
Rammen for grunnlån er 18 milliarder kroner og skal i tillegg til oppføring av nye boliger, også finansiere studentboliger, barnehager, kommunale utleieboliger, boliger i distriktene og andre boliger til boligsosiale formål.Følg HegnarOnline på Facebook her!
Husbanken gir også startlån gjennom kommunene. Total utlånsramme for låneordningene i 2013 er 25 milliarder kroner.- Etterspørselen etter begge låneordninger har økt jevnt de siste årene. Husbanken må forvalte lånene innenfor rammebetingelser fra overordnede myndigheter. Vi oppfordrer utbyggere som ikke kan vente til ny ramme er disponibel i 2014, til å søke annen finansiering, sier Øistensen.