Til tross for lavere press i norsk økonomi og noe høyere bankmarginer, venter økonomene i Handelsbanken å se en opprevidert rentebane fra Norges Bank på torsdag.- Gitt den svært sterke utviklingen i inflasjonen, som langt overgår Norges Banks forventning, sammen med svakere krone enn forventet og høyere internasjonale renter, venter vi at Norges Bank vil oppjustere rentebanen med rundt 25 basispunkter på det meste, skriver Handelsbanken i mandagens rapport.Økonomene ser for seg at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent denne gangen, men signalisere at den første renteøkningen kommer i juni neste år.
Hovedstyrets rentebeslutning offentliggjøres klokken 10.00 på torsdag.