Ingen vet om Høyblokka kan bevares

Byggenæringen forlanger at det blir utredet om Høyblokka i regjeringskvartalet kan bevares uten å bryte dagens byggetekniske krav.

Høyblokken i Regjeringskvartalet er dekket til med presenninger, pga ødeleggelsene etter terrorangrepet 22. juli. . Foto: Krister Sørbø / SCANPIX
Næringseiendom

Det er laget en rekke rapporter og utredninger om regjeringskvartalet, men ingen har undersøkt om Høyblokka kan bevares og innfri den byggtekniske forskriften TEK 10, skriver Teknisk Ukeblad.- Hvis det er tvil om det er byggeteknisk mulig må den tvilen feies av banen, sier president Kim Skaara i Norske arkitekters landsforbund (NAL).Bransjeforeningen Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) påpeker at deler av TEK 10 er rene sikkerhetskrav, som blant annet kravene til jordskjelv.Også Rådgivende Ingeniørers Forening mener Høyblokka må undersøkes.- Uten at dette er på plass blir det meningsløst å diskutere bevaring, sier Øystein Løset.Han mener det vil koste omtrent en million kroner og ta seks uker å undersøke om bygget innfrir kravene til laster, jordskjelvsikring, energibruk, kuldebroer og universell utforming.Kommunal- og regionaldepartementet, som har overtatt ansvaret for saken etter regjeringsskiftet, kan ikke si når en vurdering vil bli gjort eller hvorfor den ikke er gjennomført allerede.- Vi har dessverre ikke anledning til å svare på dette nå. Vi må få komme tilbake til saken over nyttår, sier Anne Marit Schiong i departementet. (©NTB)

Nyheter
Politikk