Dette kan gi deg en skattefri ekstrainntekt

Begynner du å planlegge nå, har du hybelen klar i god tid før studiestart.

Foto: Scanpix

Bor du i nærheten av et studiested og har mer plass enn du trenger, kan veien til en hyggelig, skattefri ekstrainntekt være kort.Utleie av et rom eller en leilighet i boligen din trenger ifølge Krogsveen ikke være komplisert eller særlig risikabelt, om du gjør ting i riktig rekkefølge.Eiendomsmegleren har satt opp en rekke sjekkpunkter som kan være til god informasjon dersom du ønsker å leie ut en del av boligen din:• Skattefri inntekt. Bruker du størsteparten av boligen din selv og leier ut den minste delen, er utleien skattefri. Skattefritaket gjelder når eier benytter minst halvparten av boligen selv, regnet etter utleieverdien.• Sjekk referanser nøye. Møt også personene du vurderer å leie ut til før du skriver en avtale. Be aktuelle leietakere ta med seg referanser allerede på første visning, slik at jobben blir enklere for deg.• Forutsigbarhet fremfor høy leie. En lojal og ryddig leietaker er stort sett viktigere enn å velge den som kan betale mest. Velg en leietaker du stoler på. Lag leiligheten så innbydende at mange melder interesse. Da har du flere leietakere å velge mellom og sjansen for å finne en lojal og ryddig leietaker er større.• Skriv en profesjonell leiekontrakt. Uansett om du kjenner personen fra før eller om han/hun er ukjent, er det greit å ha formelle avtaler. Slik har du forutsigbarhet dersom noe uforutsett skulle oppstå. Du kan laste ned standard leiekontrakter fra internett, for eksempel på forbrukerportalen.no eller huseierne.no• Bruk av uteområdene. Dersom du har hage, bli kjente med leietakers forventinger til eget bruk av hage og uteområder. Det er absolutt et stort pluss for leietaker med en hyggelig, skjermet uteplass, samt et praktisk adkomstområde skjermet fra din egen inngang og parkeringsplass.• Opprett egen konto for depositum. Dette gir sikkerhet og er ryddig både for leietaker og deg. Depositumbeløpet kan ikke være større enn 6 måneders utleie. Dersom leieavtalen ikke er misligholdt, skal leietaker få pengene tilbake når leieforholdet opphører - med renter.• Gjennomgang av leilighet. Gå sammen med leietaker gjennom leilighetene på forhånd. Noter ned og signer på eventuelle mangler og avvik, slik at det er enighet om dette på forhånd.• Oppfølging. Avtal gjerne inspeksjon eller besøk i hybelleiligheten, et par uker etter at leietaker har flyttet inn. Da kan leietaker komme med eventuelle spørsmål, og du kan etterse at alt er i orden.• Vedlikehold. Leieboeren har etter husleieloven plikt til å vedlikeholde inventar og utstyr.• Faste kostnader. Vær også tydelig på hva som skal betales av deg som utleier, og hva som skal betales av leietaker. Tommelfingerregelen er at leietaker skal betale for strøm, telefoni og bredbånd, og at det opprettes egne abonnementer på dette.• Fleksibilitet. Hybelleiligheten er leietakerenes hjem, og gjensidig respekt og fleksibilitet fra begge parter er viktig. Tydelig kommunikasjon og kjennskap til hverandres forventinger kan løse mange potensielle utfordringer.• Oppsigelse . Ved eventuell misnøye, avtal en samtale med leietakeren slik at dere prøver å finne en måte å løse eventuelle konflikter på. Dersom du ikke er fornøyd med leietakeren, eller trenger leiligheten tilbake, følger det ihht. Husleielovens regler en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder som du kan benytte deg av.Husleielovens regler er fravikelige, det vil si at andre ordninger enn lovens kan avtales mellom partene. For utleier er det et krav om skriftlig oppsigelse, oppsigelsesgrunn skal oppgis og det skal også informeres om leietakers rett til å protestere på oppsigelsen.På jussportalen.no finner du mal for oppsigelse av husleieforhold.• Ødeleggelse. Dersom leietaker ødelegger noe i leiligheten, krev det erstattet i det øyeblikket du finner ut av det. Ved ødeleggelser kan dere også avtale at det skal trekkes en forholdsmessig del fra depositumet.Om leietaker begår ulovlige handlinger i leiligheten, kan kontrakten sies opp umiddelbart. Kontrakten kan også sies opp om leietaker handler i strid med avtalen, på bakgrunn av det som er avtalt og det som følger av husleieloven.