Nyboligsalget i Norge har ikke vært dårligere siden finanskrisen.Salget svikter overalt, og i Oslo, Asker og Bærum
ligger boliger for over åtte milliarder usolgt.Østlandet: 18,2 mrd.For Østlandet totalt snakker vi dermed om 4.775 usolgte boliger med en total salgsverdi på 18,2 milliarder kroner.Vestlandet: 11,7 mrd. Her er fallet dramatiskDermed ligger boliger med en salgsverdi på 11,7 milliarder kroner usolgt i denne regionen.Sørlandet: 3,2 mrd.Det tilsvarer usolgte boliger med en salgsverdi på 3,2 milliarder kroner i regionen.Nord-Norge: 1,4 mrd.Dermed ligger boliger med en salgsverdi på 1,4 milliarder kroner usolgt i denne regionen.Totalt for de fire landsdelene ligger dermed 9.051 nye boliger usolgt, med en samlet salgsverdi på over 34,4 milliarder kroner.
Tar vi for oss resten av Østlandet (Follo, Nedre/Øvre Romerike, Vestfold, Østfold, Buskerud og Hedmark), har Samfunnsøkonomisk Analyse i rapporten Econ Nye Boliger telt opp 7.642 nye boliger på markedet.Av disse er 3.002 usolgt.Legger vi til grunn et gjennomsnittlig bruksareal på 85,7-95,8 kvadratmeter, samt en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 32.200-41.800 kroner, ligger nå boliger med en salgsverdi på litt over 10 milliarder kroner usolgt på det øvrige Østlandet.Nedre Romerike utmerker seg med usolgte boliger for nesten 2,5 milliarder kroner. Vestlandet slipper heller ikke unna svekkelsen i nyboligsalget. .I Stavanger, Sandnes, Bergen, samt Rogaland og Hordaland for øvrig, ligger i alt 7.276 nye boliger ute. Av disse er 2.974 usolgt.Da legger vi til grunn gjennomsnittlige bruksarealer som spenner fra 76,1 kvadratmeter (Bergen sentrum/nord) til 100,4 kvadratmeter (Rogaland utenom byene), samt gjennomsnittlige kvadratmeterpriser som spenner fra 34.400 kroner (Hordaland utenom Bergen) til 55.700 kroner (Stavanger).I Stavanger ligger boliger for over 2,5 milliarder kroner usolgt, mens tallet er oppe i nesten 2,7 milliarder kroner for Rogaland (utenom byene). Mye har vært sagt og skrevet om heftig nybygging på Sørlandet.I Kristiansand og Agder-fylkene for øvrig ligger i alt 1.970 nye boliger ute. Av disse er 904 usolgt.Da legger vi til grunn gjennomsnittlige bruksarealer fra 93,2 kvadratmeter (Aust-Agder) til 104,6 kvadratmeter (Vest-Agder utenom Kristiansand), samt gjennomsnittlige kvadratmeterpriser som spenner fra 30.000 kroner (Vest-Agder utenom Kristiansand) til 49.500 kroner (Kristiansand vest). Lengst nord, i Bodø, Tromsø og Nordland, Troms og Finnmark for øvrig, ligger 1.067 nye boliger ute, hvorav 398 er usolgt.Da legger vi til grunn gjennomsnittlige bruksarealer som spenner fra 76,1 kvadratmeter (Troms utenom Tromsø) til 104,5 kvadratmeter (Bodø), samt gjennomsnittlige kvadratmeterpriser som spenner fra 35.800 kroner (Nordland utenom Bodø) til 45.000 kroner (Tromsø).