Selvaag Bolig melder om et resultat etter skatt på 7,5 millioner kroner i 4. kvartal 2013, mot 164,3 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,03 kroner, mot 1,48 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 6,6 millioner kroner, sammenlignet med 219,9 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble minus 3,7 millioner kroner, mot 222,2 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 375,6 millioner kroner, sammenlignet med 1.252,1 millioner kroner i 4. kvartal 2012.Styret foreslår et utbytte på 0,50 kroner per aksje for 2013- Salgs- og produksjonsvekst i tidligere år førte til at 2013 ble et godt år for Selvaag Bolig. Selskapets solide finansielle posisjon og gode resultater over tid gjør at styret innstiller på et utbytte for 2013 på 50 øre per aksje. Vi har kommunisert at dette skulle bli en utbytteaksje, og utbyttet kommer nå to år tidligere enn det vi har sagt før, sier administrerende direktør Baard Schumann.Her er og .