Det kan se ut til at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse for nabo Arne Vigeland (40), som satte håndverkere til å sage naboens uthus i to, mens naboene var på ferie.Årsaken var at uthuset delvis var bygget på hans eiendom.Ifølge Asker kommune kan han søke om å få rivingen ettergodkjent.– Kommunen gjennomførte tilsyn på eiendommen, og konstaterte at det er foretatt ulovlig riving. Riving er underlagt søknadsplikt i henhold til plan- og bygningsloven, og tiltakshaver vil i første omgang få anledning til å søke om å få tiltaket ettergodkjent, opplyser jurist Synnøve Dehli i Asker kommune til.