- Vi kan ikke avlyse muligheten for at vi kan få et kraftig boliprisfall. Særlig hvis boligprissvekkelsen tiltar igjen. Da blir fallhøyden enda større, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen ifølge DN.Onsdag la Finanstilsynet frem den årlige rapporten om stabilitet i norsk økonomi, Finansielt utsyn.Etter boligprisfall høsten 2013 steg prisene nesten fem prosent i årets første tre måneder, ifølge eiendomsmeglerbransjens statistikk.- Selv om mesteparten av oppgangen kan forklares med naturlige sesongvariasjoner, er det noen tegn som kan der som kan gi noe grunn til uro for at boligprisene kan løfte seg mue igjen, sa Baltzersen ved fremleggelsen av rapporten. Han mener ifølge DN at det beste for norsk økonomi er at boligprisene stabiliserer seg.- Det vil ikke være positivt om boligprisen på nytt skulle ta seg opp til en veksttakt som vi har sett de siste årene. Det vil øke risikoen for finansiell ustabilitet, sier Baltzersen.