Kalddusj for grunneiere

Grunneiere har våknet opp til hodepine etter Strasbourg-seier om festekontrakter. Fersk dom og arbeid med nytt lovverk tilsier at festere slipper like billig som før.

Foto: Steinar Grini/Finansavisen.

Jorunn og Einar Hegdahl gikk i strupen på den norske stat etter at Høyesterett i 2006 og 2007 nektet dem å skru opp festeavgifter på 15 tomter på Hvaler i Østfold. Som ammunisjon hadde de Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg som i 2012 falt ned på at den norske tomtefesteloven krenket grunneiernes eiendomsvern i den såkalte Lindheim-saken, skriver Finansavisen.Mer om Lindheim-saken og tomtefeste her.Menneskerettsdomstolen mante til mer balanse i forholdet mellom fester og grunneier, og at grunneier skulle ha krav på en rimelig avkastning på sine verdier.Tomtefestelovens paragraf 15 om at festeavgiften kun skulle heves basert på konsumprisindeksen og ikke markedsverdi, samt paragraf 33 om at fester hadde rett til fornyelse av avtalen på like vilkår som før krenket menneskerettighetene, mente EMD ifølge Finansavisen.Men staten vantNorske myndigheter må dermed endre tomtefesteloven slik at den oppfyller menneskerettskonvensjonen. Men ifølge en fersk dom er det kun paragraf 33 som må endres.Hegdahl-ekteparet hadde først tapt sin sak i tingretten før de vant i lagmannsretten og gikk på to nye tap i Høyesterett før de engasjerte advokat Sveinung O. Flaaten, som prosederte den historiske saken i Strasbourg.Flaaten klarte likevel ikke å vinne frem for Hegdahl-ekteparet. Dommen fra Oslo tingrett var krystallklar. Staten frifinnes, og ekteparet må igjen dekke saksomkostninger på 88.450 i tillegg til sine egne, skriver Finansavisen.Ei heller får de erstattet differansen mellom årlig konsumprisregulert festeavgift på 2.048 kroner og markedsjustert festeavgift på 9.324 kroner på hver av kontraktene.Ifølge dommen kan avgiften kun inflasjonsjusteres i avtaleperioden. For ekteparet Hegdahl betyr det at neste heving ikke kan komme før i 2061 - festekontraktene ble nemlig inngått med 99 års varighet i 1962, skriver Finansavisen.Les hele saken i torsdagens utgave av Finansavisen!