Olav Thon Eiendomsselskap melder om et resultat etter skatt på 223 millioner kroner i 1. kvartal 2014, mot 495 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 21 kroner, mot 46 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 306 millioner kroner, sammenlignet med 686 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 592 millioner kroner, mot 818 millioner kroner året før.Netto leieinntekter beløp seg til 454 millioner kroner, sammenlignet med 449 millioner kroner i 1. kvartal 2013.