Antall igangsettingstillatelser til nye boliger steg hele 67,0 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall fra SSB.Det ble i mai gitt igangsettingstillatelse til 3.224 boliger.Igangsettingstillatelser ble gitt til 388.300 kvadratmeter bruksareal - 38,1 prosent opp fra mai.
De siste 12 månedene har igangsettingstillatelse blitt gitt til 28.940 boliger, som er 7,1 prosent færre enn i forrige 12-månedersperiode.Igangsettingstillatelser har de siste 12 månedene blitt gitt til 3.948.100 kvadratmeter bruksareal, som er 5,6 prosent ned fra den forrige 12-månedersperioden.SSB minner om at registrerte igangsettingstillatelser ikke må forveksles med igangsatt bygging.- At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt, heter det.