I løpet av de siste to månedene har det blitt solgt 2.155 nye boliger i Norge, viser rapporten Econ Nye Boliger tirsdag.Dette er nesten 520 flere boliger enn i forrige tomånedersperiode. Salget utgjør 15 prosent av boligene som har vært til salgs, mot 12 prosent sist. Salgsnedgangen gjennom i fjor høst er nesten innhentet i enkelte regioner - særlig på Østlandet.
Solid vekst på Østlandet her
På Østlandet ble det solgt 1.004 nye boliger i perioden. Det er hele 53 prosent opp fra forrige tomånedersperiode, men 10 prosent færre enn ved samme periode i fjor.Økningen er ifølge rapporten større enn normalt for årstiden, og det er særlig i Oslo at nyboligsalget har økt.På Vestlandet er det registret salg av 512 nye boliger. Dette er 28 prosent flere enn i forrige tomånedersperiode. I forhold til samme periode i fjor, var det imidlertid en nedgang på 11 prosent, heter det i rapporten.I løpet av siste tomånedersperiode er det registrert salg av 134 nye boliger på Sørlandet. Dette er hele 70 prosent flere enn det lave salget i forrige tomånedersperiode. Salget utgjør imidlertid bare 11 prosent av boligene som har vært til salgs i perioden - noe som er den klart laveste salgstakten av alle regionene i landet.Nord-Norge har på sin side 103 registrerte salg av nye boliger. Dette er 14 prosent færre enn det høye salget i forrige tomånedersperiode. Også denne perioden var det Tromsø som hadde høyest salgstakt. Salget der utgjorde 24 prosent av antall boliger til salgs.Les mer .