Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned 27 prosent fra mai til juni. Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk Sentralbyrå.Nedgangen skjer etter et høyt nivå i mai.Den langsiktige trenden viser også en svak nedadgående utvikling i antall igangsettingstillatelser til nye boliger siden august i fjor.I siste tolvmånedersperiode ble det gitt igangsettelsestillatelse til 29.200 nye boliger. Det er en nedgang på nesten fem prosent fra foregående tolvmånedersperiode.Det ble gitt tillatelse til bygging av vel 5,2 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 5,3 prosent mindre enn i perioden før.