I undersøkelsen som er utført av Sentio for, svarer 29 prosent at de ønsker å bo i en liten by, mens 25 prosent ønsker å bo i tettbygd strøk. Storbylivet velges av 24 prosent av de spurte.Drømmen om å bo på bygda og drive et småbruk deles av 16 prosent, mens bare 4 prosent ønsker å bo i et øde område, skriver avisen.Det er kvinnene som er i flertall når det gjelder ønsket om å bo i urbane strøk. 28 prosent av kvinnene foretrekker storbylivet, mens 21 prosent av mennene svarer det samme.Blant mannfolkene er det 18 prosent som ønsker å bo på et småbruk, mens 13 prosent av kvinnene har det samme ønsket.– Drømmen om småbruk er en form for idyllisering, og ikke representativ for hverdagen til folk, mener forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå.Nordmenn flytter statistisk sett fra en kommune til en annen tre ganger i løpet av livet. (©NTB)