Nå blir det dyrere for boligspekulanter

Regjeringen vil gjøre det dyrere å eie flere boliger.

Næringseiendom

Det foreslås ingen endringer for dem som eier en bolig nummer to, altså én sekundærbolig. Men det skal bli dyrere å eie flere boliger, hvis regjeringen får det som den vil.I statsbudsjettet for neste år foreslås det å øke verdisettingen av disse boligene fra 60 til 80 prosent av markedsverdien.Fritidseiendom omfattes ikke av endringen.