Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 57 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall, ifølge SSB.Dette skjer fra et lavt nivå i september.Det ble i oktober gitt igangsettingstillatelse til 2703 boliger.
Oppgang også for andre bygg28.200 nye boliger siste året Les mer her.
Sesongjusterte tall viser samtidig at bruksareal for andre bygg enn boliger, som det ble gitt igangsettingstillatelser til, gikk opp 10 prosent fra september til oktober.Den langsiktige trenden viser vekst i bruksareal til andre bygg enn bolig fra januar i fjor og fram til mai i år. Siden juni i år har trenden vært svakt nedadgående, heter det fra SSB.I siste tolvmånedersperiode ble det ifølge SSB gitt igangsettelsestillatelse til 28.200 nye boliger. Det er en nedgang på 5,5 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.Det ble gitt tillatelse til bygging av 5,3 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er tre prosent mer enn i perioden før.