Finansavisen kan fortelle at hver fjerde bolig har en pris som avviker minst 20 prosent fra modellverdien SSB beregner for Skatteetaten. For tre fjerdedeler av disse settes verdien for høyt.En konsekvens er at mange skattytere vil få skatten beregnet ut fra vilkårlige, i praksis for høye, anslag for boligens verdi.SSB publiserte i går notatet om årets beregning av norske boligers verdi. Dette er tallene Skatteetaten putter inn når formuesskatten skal beregnes.Ifølge Finansavisen viser SSB-modellen en formuesverdi som er minst 80 prosent for høy for en prosent av husstandene, mens under en promille av husstandene får satt en verdi som er minst 60 prosent for lav.For boliger med faktisk verdi på fem millioner kroner, betyr det at én prosent av husstandene får satt formuesverdien til minst åtte millioner kroner.Med årets formuesskattesats betyr det at disse får en formuesskatt som er minst 7.500 kroner for høy, skriver Finansavisen. Lavere formuesskatt fra nyttår betyr at de samme husstandene må betale 6.375 kroner for mye i formuesskatt.