Kjøper tre Oslo-tomter - varsler 750 nye boliger

Selvaag Bolig har kjøpt tre tomter i Oslo, hvorav den ene sammen med Veidekke. Rundt 750 boliger skal utvikles (utvidet).

Næringseiendom

Veidekke og Selvaag Bolig har inngått avtale om kjøp av Sinsenveien 45-49 i Oslo (ICAs tidligere hovedkontor). Planen er å omregulere tomten til boligformål.Det går frem av en børsmelding torsdag.Sinsenveien 45-49 ligger på Løren i Oslo, og består av et tomteområde på ca. 17.000 kvadratmeter bebygd med kontorbygg. Byggene er i dag delvis utleid, og har vært eid av et syndikat med 14 eiere.Omregulering til boligformål er allerede igangsatt. Forventet overtagelse er i løpet av 1. kvartal 2015.- Denne eiendommen har et stort utviklingspotensial i et attraktivt område og er et godt tilskudd til Veidekkes boligportefølje i Oslo-området. Vi er også glade for å kunne utvikle prosjektet i et 50/50-samarbeid med Selvaag Bolig som også har en betydelig posisjon når det gjelder utvikling av Løren-området.- Vi setter nå i gang arbeidet med videreutvikling av tomten til boligformål med 350-400 enheter, sier administrerende direktør i Veidekke Eiendom, Emil Paaske.Selvaag har kjøpt to tomter tilSelvaag skriver i en egen melding at selskapet har kjøpt tre tomter (inklusive Sinsenveien 45-49) sentralt i Oslo som i alt vil gi ca. 750 boliger. Prisen for tomtene samlet var om lag 550 millioner kroner, og samlet salgsverdi for boligene som skal bygges vil være ca. 3,5 milliarder kroner. De første boligene vil kunne være klare for salg allerede i 4. kvartal 2015.- Vi har sterk tro på Oslo-området fremover. Boligmarkedet er svært godt nå og alt ligger til rette for at det vil fortsette. Det er et stort behov for nye boliger som er drevet av høy befolkningsvekst og urbanisering, samt at det er bygget for lite over tid, sier Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann i en kommentar.- I løpet av de siste to månedene har vi derfor styrket tomtebanken vår med store tomter som alle kan klargjøres for boligsalg på kort tid, føyer han til. Foruten Sinsenveien 45-49 dreier det seg om Lørenvangen 22, som kan gi ca. 200 boliger og boliger. I tillegg kommer en stor tomt innenfor Ring 3 som kan gi om lag 350 boliger.

Nyheter
Børs