Hegnar: - Tull om boligpriser

Det er tilbudssiden som gjelder, stupid, skriver Trygve Hegnar.

Trygve Hegnar - Foto: Finansavisen
Næringseiendom

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen 21. mars 2015.Det er mulig sentralbanksjef Øystein Olsen, slik Handelsbankens Knut Anton Mork hevder, har fått boligprisen på hjernen, og at Norges Bank av denne grunn ikke senket styringsrenten, men på den annen side sier Norges Bank at det er 100 prosent sikkert at renten blir satt ned i mai.Vi får tro på det. Personer med boliglån har lite å frykte før tidligst i 2018.Det er kanskje derfor Swedbanks Harald Magnus Andreassen er så krakilsk når det gjelder boligpriser. Andreassen har nemlig bommet på boligprisen de siste fem årene (han har spådde både fall og krakk), og med lavrentepolitikken står han i fare for å bomme igjen. Og igjen.Andreassen, som vi lytter til med glede i alle økonomiske spørsmål unntatt boligprisene, liker å sammenligne Norge med land som har fått boligkrakk fordi det står hundretusener og millioner av boliger usolgt (typisk Spania), og han viser til at det er nok av tomter i Norge (underforstått: Det er bare å bygge ut).Normalt er det slik at økonomene baserer prognoser for boligprisutviklingen på renten, lønnsveksten og arbeidsledigheten. Alle disse tre faktorene er viktige, men det fundamentale mangler: Balansen i boligmarkedet (antall boliger til salgs og antall boliger som etterspørres) og befolkningsveksten.Det er uforståelig at Harald Magnus Andreassen og mange andre økonomer ikke ser og forstår dette.Hvor stor er boligmassen, hvor ligger den, hvor bygges det og hvordan vil befolkningsveksten bli?For å bidra her kan vi opplyse om at befolkningsveksten i 2013 var på 57.800 personer. Det var 8.000 færre enn i toppåret 2011. Grovt regnet kan vi regne med at befolkningsveksten øker med rundt én prosent hvert år (vanskeligere er det ikke).Fødselsoverskuddet i 2013 var på 18.000 personer og i tillegg kommer nettoinnvandringen.Er det da vanskelig å forstå at etterspørselen etter boliger vil øke?Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår en befolking i dag på litt over fem millionen, 5,5 millioner i 2020, 6,3 millioner i 2014 og 6,9 millioner i 2060.Her må det bygges grassat mye for å dekke forventet boligetterspørsel!I årene 2005 til 2013 økte folkemengden med en halv million mennesker, og likevel var mange (kanskje de fleste) overrasket over press på sykehus, eldreomsorg, veier og kollektivtrafikk. Det er nesten ikke til å tro.Boligbalansen er selvfølgelig ikke lik over hele landet. I Stavanger er det kanskje tilbudsoverskudd og nesten prisfall, i Kristiansand pen balanse med lav prisvekst, mens det i Oslo, Bergen og Tromsø er en klar ubalanse som fører til kraftig boligprisvekst.Den lave renten, som altså skal bli lavere, gir ammunisjon til kjøpsviljen og kjøpeevnen og blir det ikke bygget nok nytt, fortsetter prisene å stige.Det som i den masete debatten om boligpriser i NRK forleden helt ble glemt eller utelatt, er at det nettopp er den gode prisveksten som har fått de store og seriøse utbyggerne (Selvaag Bolig, OBOS og Veidekke) på banen. Nå bygger de mer. Høsten 2013, da boligprisene falt, skrudde de igjen kranene.Det er tilbudssiden som gjelder, stupid (etter Bill Clintons It’s the economy, stupid).

Nyheter
Næringseiendom