Boligprisene i Oslo tar av

På ett år er OBOS-prisene i hovedstaden opp nesten 20 prosent!

Næringseiendom

Prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 2,7 prosent i mars og har steget med 18,5 prosent de siste 12 månedene.– Prisveksten fortsatte i mars. Vi tror veksten vil fortsette, men ikke så kraftig som hittil i år. Hva som vil komme av innstramminger i bankenes utlån til boligformål og hvilken effekt de vil ha på prisutviklingen, vet vi jo ikke ennå. Årsaken til den sterke prosentvise oppgangen de siste 12 månedene er at prisene i mars 2014 bare så vidt hadde begynt å stige igjen etter prisnedgangen på slutten av 2013 og starten av 2014, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i en melding.I mars var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 48.885 kroner. Kvadratmeterprisen er 2,7 prosent høyere enn i februar, og 18,5 prosent høyer enn i mars 2014. Hittil i år har prisene steget med 6,9 prosent.– Salget av nye boliger er rekordhøyt og er en bekreftelse på et svært godt boligmarked. Før sist helg passerte OBOS 1.000 solgte nye boliger hittil i år, sier Pettersen.Det ble i mars foretatt 953 eierskifter tilknyttet OBOS mot 697 i februar og 685 boliger i mars 2014.

Nyheter
Næringseiendom