Boligprisene opp 10 prosent på ett år

Prisene på leiligheter i borettslag steg 5,1 prosent i årets første kvartal. En gjennomsnittlig leilighet koster nå 2,37 millioner kroner.

Næringseiendom

Fra første kvartal 2014 har prisene steget 9,3 prosent, viser tallene fra Norsk Boligbyggelag (NBBL).- Holder prisene seg på samme nivå ut året, vil årsveksten ligge på om lag 5 prosent, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL.Spesielt er økningen stor i Oslo, der blokkleiligheter har steget 12 prosent i pris det siste kvartalet. Også i Trondheim øker prisen mer enn gjennomsnittet.- I Oslo kan de høye prisene delvis forklares med lave byggetall. Stigende befolkningsvekst fører til ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet, sier NBBL-direktøren.Gjennomsnittsprisen inkluderer boligens kjøpesum og andel av fellesgjeld. Tallet på boliger som ble solgt, er omtrent på samme nivå som for ett år siden. (©NTB)

Nyheter
Næringseiendom