Dette kan du bygge på hytta

Reglene for hva du kan bygge og gjøre av endringer på fritidseiendom varierer fra kommune til kommune.

Næringseiendom

Fra og med 1. juli vil det tre i kraft nye regler i plan- og bygningsloven som åpner for å unnta en rekke nye tiltak fra søknadsplikt når det gjelder hva du kan bygge på din egen eiendom, skriver VG.Ifølge avisen er det blant annet foreslått at du skal kunne bygge inntil 50 kvadratmeter uthus eller garasje på eiendommen din, uten å måtte søke tillatelse.- Plan- og bygningslovens regler gjelder bare i den utstrekning ikke noe annet er bestemt i reguleringsplaner. I populære hytteområder er det veldig ofte at kommunene har lagt store begrensninger i reguleringsplaner for hva som kan bygges. I populære hytteområder langs kysten er det for eksempel ikke uvanlig med restriksjoner for fritidseiendommer, sier Leder for juridisk avdeling i Huseiernes landsforening, Anders Leisner til VG.Tillatelse til å utvide eller bygge anneks vil derfor i stor grad avhenge og variere fra kommune til kommune.Leisner sier til VG at populære hytteområder er under så stort press at det ikke er sikkert man får bygge noe som helst.

Nyheter
Næringseiendom