Historisk sterkt boligsalg

Veidekke har aldri hatt et bedre enkeltkvartal enn årets første.

Næringseiendom

Veidekke solgte ifølge en fersk melding totalt 462 boliger i første kvartal 2015.Samlet salgsverdi for boligene er 1,69 milliarder kroner, noe som betyr at 1. kvartal var det sterkeste enkeltkvartalet i konsernets historie. «I Norge er det Østlandet som har den høyeste aktiviteten, men også i Trondheim og Kristiansand er salget godt. I Sverige er aktiviteten høy i alle våre satsingsområder, Gøteborg, Skåne og Stor-Stockholm», skriver Veidekke i pressemeldingen.- Vi har lykkes godt med alle våre nye prosjekter i både Norge og Sverige, og salget er nå svært godt. Det betyr at vi fremover vil starte byggingen av flere nye prosjekter. Sverige har fortsatt å øke boligsalget med Stockholm som det viktigste markedet. Etter flere kvartaler med lavere aktivitet i Norge, gir økt salg grunnlag for flere boliger i produksjon de kommende kvartalene, sier konsernsjef Arne Giske i en kommentar.Antallet boliger i produksjon er 1 499, hvorav Veidekkes andel er 1 237. Tilsvarende tall i 1. kvartal 2014 var 1 586 hvorav Veidekkes andel var 1 175. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 81 prosent, mot 73 prosent i fjor.Les meldingen her!

Nyheter
Børs