Ifølge sjeføkonom i Økonomisk Analyse er det bare boblemodellen som kan forklare boligprisveksten, men han håper og tror det er feil, skriver Dagens Næringsliv.Avisens boligpanel spådde før jul en prisvekst på mellom to og fire prosent i 2015. Et halvt år senere har de ganget prognosene sine med minst to.- Det har vært en mye sterkere prisoppgang hittil enn vi så for oss. Våre modeller klarer ikke å forklare denne oppgangen. Vi har to modeller, en modell med underliggende drivere og en boblemodell. Det er bare boblemodellen som klarer å forklare oppgangen, sier Bjørnstad, som før jul trodde på en prisvekst i år på 3,2 prosent. Nå har han oppjustert til 7 prosent.Han håper og tror at det ikke er bobler i markedet, at det er tilfeldig og et resultat av omslaget i bolig­markedet i 2013. Også sjeføkonom i Sparebank 1-gruppen, Elisabeth Holvik, har vanskelig med å se for seg et krakk i 2015.- Det flater litt ut på høsten. Og så tror jeg det blir svakt de neste årene. Jeg tror at nedgangskonjunkturen vil råde. Jeg har alltid vært positiv, grunnet rente, urbanisering, skatte­incentiv og befolkningsvekst, men har ligget litt for lavt med prognosene, sier hun, og påpeker at hun tror prisene vil utvikle seg svært ulikt rundt om i landet.