– Vi har kjøpt Oslo Boligeiendom med tilhørende eiendommer, bekrefter direktør Kai Sjøvold i Fredensborg i en epost til Dagens Næringsliv. Porteføljen skal være verdsatt til over en milliard kroner, men Fredensborg vil ikke avsløre hvor mye de har betalt for Oslo Boligeiendom, som har vært et av Glitnirs største problemengasjementer i Norge. – Jeg kan bekrefte at selskapet er solgt og betalt for, men vi har ikke fått tilbakebetalt alle våre lån, sier Kristján Óskarsson som leder Glitnirs avviklingsbo.Københavngata 10, Fredensborgveien 13 og 22, Sannergata 23 og Nissensgate 3 er blant eiendommene Fredensborg overtar.