Sammenlignet med prisene for ett år siden er boligprisene fortsatt ned 5,7 prosent.