De raser over ny hytteavgift på Sjusjøen

Hytteeiere på Sjusjøen raser over ny hytteavgift og nekter å betale for utviklingen av Sjusjøen som turistdestinasjon.

– De totale kostnadene har økt hvert eneste år og vi føler ikke at vi blir involvert i prosessen i det hele tatt. Standarden på løypene er laget for profesjonelle skiløpere. Vi er ikke lenger målgruppen, men vi skal hele tiden være med å betale for nye, storstilte prosjekter, sier hytteeier på Sjusjøen, Einar Johnsen til Finansavisen i dag.Johnsen er en av flere opprørte hytteeiere som møter Finansavisen på Sjusjøen i en protestaksjon mot representaten for grunneierne, Ringsaker Almenning.I et brev til hytteeierne tidligere i år ble hytteeiere på Rømåsen og i Natrudstilen på Sjusjøen varslet om at festeavgiften skal reguleres i samsvar med at Høyesterett tidligere i år endret rettspraksis.I samme skriv ble de 827 hytteeierne informert om innføringen av en årlig serviceavgift på 2.500 kroner, til sommervedlikehold av hoved- og fellesveier, videoovervåkning av innkjøring og kostnader til fellesprosjekter innen ski, - sykkel og sti.Hytteeierne hevder at de verken fikk informasjon eller forvarsel om den nye serviceavgiften.Les også: Tjente 22 millioner med Johnsrud Sundby på laget- Det er dyrt å eie hytte– Bruksfrekvensen er blitt så stor her og mye av området har blitt oppgradert de siste årene. Vi registrerer at det er forskjellige meninger om dette, men faktum er at det koster å drive vedlikehold på fjellet og det er dyrt å eie hytte, svarer bestyrer Mathias Neraasen i Ringsaker Almenning på hytteeiernes anklager.Han innrømmer at brevet med informasjon om serviceavgiften burde vært utsendt tidligere.- Det tar vi kritikk for. Men de faktiske kostnadene vi hadde i fjor var høyere enn serviceavgiften. 2.500 kroner ble valgt fordi dette beløpet harmoniserer med avgiften de som har valgt å innløse tomta si betaler, sier han til Finansavisen.- Bygger turistdestinasjon– Jeg skjønner at det koster penger med vedlikehold av vei og brøyting, men jeg fatter ikke hvorfor hytteeierne skal betale for utviklingen av Sjusjøen som en turistdestinasjon, sier han til avisen.Når er flere av hytteeierne villige til å ta konflikten til rettssystemet om nødvendig.– Ringsaker Almenning tror at vi hytteeiere kan betale ubegrensa. Jeg kommer ikke til å betale avgiften og avventer møte med Ringsaker Almenning i Forliksrådet, sier hytteeier Johnsen til Finansavisen.Les hele reportasjen i Finansavisen 14. juli 2015