Flere forventer en prisvekst i boligmarkedet

Synes du prisene i boligmarkedet er urimelig høye? De kan bli enda høyere.

Majorstuen, Oslo. Foto: Finansavisen.
Næringseiendom

I en fersk undersøkelse fra Garanti Eiendomsmegling, som er gjennomført blant 1.900 nordmenn, oppgir 50 prosent at de forventer en økning i boligprisene de neste 12 månedene. I en tilsvarende undersøkelse for ett år siden oppga 41 prosent det samme.29 prosent forventer uendrede priser, mens 11 prosent forventer prisnedgang.- Dette viser at troen på boligmarkedet er styrket det siste året. Ifølge vår egen prisstatistikk har prisene steget med ti prosent siste tolv måneder, så selv med noe mer usikre økonomiske utsikter enn vi har vært vant til i Norge de siste årene er det rimelig å anta at den kraftige prisveksten det siste året har påvirket folks forventninger om ytterligere oppgang, sier Stein Drogseth, administrerende direktør i Garanti Eiendomsmegling.Oslo er landsdelen der forventningene om boligprisvekst er sterkest. Her forventer 62 prosent oppgang, mens den samme andelen på Vestlandet er 41 prosent.Vestlandet er dermed landsdelen hvor færrest forventer oppgang, og er også landsdelen der flest forventer prisnedgang, med en andel på 17 prosent.- Dette er ikke overraskende siden Oslo er landets fremste pressområde for tiden, mens Vestlandet, og kanskje spesielt Stavanger, opplever en større usikkerhet i den oljetunge økonomien. Dette blir et spesielt interessant marked å følge utover høsten, sier Drogseth.Forventningene om prisvekst er sterk i flere andre store byer. I Tromsø forventer 61 prosent prisøkning, og etterfølges av Drammen og Bodø hvor henholdsvis 59 og 58 prosent gjør det samme. I Bergen er andelen 52 prosent.Seks av ti mener at bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Dette er to prosentpoeng flere sammenlignet med for ett år siden. Bankinnskudd fortrekkes av ni prosent, mens 15 prosent mener aksjer eller obligasjoner er den beste investeringen. 15 prosent svarer vet ikke.

Nyheter
Næringseiendom