- Ny tidsregning for grunneiere som får eiendom ekspropriert

Ny rettskraftig dom gjør at verdien av landbrukseiendom øker kraftig.

skog, tømmer

Skogeier Anders Kiær fikk 56.400 dekar av sin eiendom i Stor-Elvdal kommune båndlagt for vern da staten opprettet Svartåsfjellet naturreservat og Hemmeldalen naturreservat i 2005 og 2006.Han prøvde spørsmålet om kapitaliseringsrente gjennom et skjønn som avga sin innstilling til Nord-Østerdal Tingrett i august.Til slutt ble en høyesterettsdom fra desember i fjor avgjørende da Kiær vant frem. I dommen, som handlet om personskadeerstatning, ble kapitaliseringsrenten senket fra 5 til 4 prosent.Dette betyr en økt erstatningsutbetaling på rundt 25 prosent.Rettskraftig dom Nord-Østerdal tingrett konkluderte med det samme, og denne uken ble dommen rettskraftig etter at ankefristen gikk ut, skrev Finansavisen i helgen.- Jeg har vært så heldig at jeg har ytt litt motstand og slåss mot staten. Jeg håper også andre grunneiere i samme situasjon har fått et godt nok tilbud fra staten, sa Kiær i en kommentar. Han viste overfor avisen til at dommen kan få betydning for en rekke grunneiere som har fått båndlagt eiendommen sin forut for dommen i Høyesterett i 2014, men som ennå ikke har fått avgjort erstatningskravene.Nationen skrev i helgen at 100-150 lignende saker skal vente på en avklaring.Skogeierens medlemsforening, Norskog, uttrykker naturligvis tilfredshet med utviklingen.- Staten har med andre ord akseptert dommen fra Nord-Østerdal Tingrett, og betyr at 4 prosent kan legges til grunn for tilsvarende saker i fortsettelsen, går det frem av en pressemelding.- Vi er glade for at den lange innsatsen har gitt grunneierne rett til den verdien de faktisk har krav på i erstatningsloven, og vil samtidig berømme Anders Kiær som har tatt belastningen det innebærer å kjøre saken for retten på vegne av grunneiere i samme situasjon, uttaler assisterende direktør Gaute Nøkleholm i Norskog.Eiendom mer verdt enn cashDet som skal beregnes ved ekspropriasjon er ifølge Norskog dagens verdi av en årlig avkastning for all fremtid.- Med denne tidshorisonten er rentefoten som legges til grunn tyngste enkeltfaktor. Den praktiske konsekvensen av å endre renten fra 5 til 4 prosent, er at erstatningssummen ved ekspropriasjon av landbrukseiendom øker med hele 25 prosent, heter det. Det virker kanskje umiddelbart ulogisk at erstatningssummen øker når kalkulasjonsrenten reduseres, påpeker foreningen. - Når forventet avkastning av en pengesum er lav - som altså gjenspeiles i rentefoten, øker imidlertid verdien av en fast avkastning fra eiendom. - Underforstått: fast eiendom har en høyere verdi enn kontanter i banken, forklarer Norskog.Ekspert: - Riktig domSelv om Kiær er fornøyd med å få erstatningsutbetalingen hevet rundt 25 prosent, mener han ifølge Finansavisen at den totale erstatningen på 4,9 millioner kroner fortsatt var lav.- Rent økonomisk er 4 prosent en høy rente gitt dagens situasjon. Kanskje kapitaliseringsrenten burde vært bestemt av andre enn domstolen? sier han. NHH-professor Thore Johnsen, som satt i en ekspertgruppe sammen med UiO-professorene Steinar Holden og Espen Moen i høyesterettssaken, er ifølge avisen uenig med Kiær - men enig i dommen.- Det er ikke slik at en skal se hen til dagens rentenivå når en skal fastsette dagens kapitalrente. Her er det snakk om et langsiktig tidsperspektiv hvor en mer normal rente er relevant, sier Johnsen.Han synes ifølge Finansavisen det blir riktig med samme kapitaliseringsrente for personskader og skogseiendommer, og viser til at risiko for tapt inntekt ved personskader og skogeiendommer er sammenligbart.