Olsen: - Ikke lenger slik at boligprisen stiger overalt

Til tross for høye boligpriser i storbyene, stiger ikke boligprisene alle steder.

Øystein Olsen - Foto: Scanpix

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at Norges Bank er litt mindre bekymret for boligprisutviklingen enn de ellers ville vært siden boligprisene ikke lenger stiger alle steder.Det sier sentralbanksjef Øystein Olsen til TDN Finans torsdag.- Vi er en sentralbank som først og fremst ser på utviklingstrekk for landet samlet sett, sier Olsen.Norges Bank har ikke har et analyseapparat som er så finmasket at det differensierte bildet de ser påvirket rentebetydningen betydelig, ifølge ham.- Men på en annen side er det ikke lenger slik at boligprisene stiger overalt, de faller i Stavanger. Hvis bildet blir litt vanskelig fremover kan det være et tidlig tegn på en avdemping andre steder også, og det gjør bekymringen litt mindre enn den ellers ville vært, at det er en spredning, sier Olsen.