- Rentekutt vil fyre opp prisen på små leiligheter

- Forskjellene vil øke, spår Nordvik-megler Terje Tinholt.

Terje Tinholt. Foto: Finansavisen.

Norges Bank overrasket mange med et rentekutt torsdag, noe som trigget en kraftig svekkelse av kronen. En rekke banker har fulgt opp med å kutte sine renter, med den konsekvens at innskuddsrentene for mange nå nærmer seg null.- Trekker folk til eiendomI tillegg senket sentralbanken rentebanen kraftig, noe som signaliserer ytterligere rentekutt.- Med ytterligere et rentekutt vil enda flere utenbys kjøpere trolig sikre sparepenger i eiendom, mot svært få andre alternativer med såpass lav risiko, sier eiendomsmegler og partner Terje Tinholt hos Nordvik & Partners til Hegnar.no.  Han mener hovedårsaken til den sterke prisveksten i Oslo rett og slett er for få mindre leiligheter og rekkehus/mindre eneboliger i markedet i forhold til behovet.- Dette vil nå styrke seg ytterligere, sier Tinholt. - Store 90-tallskull kommerHan trekker frem spesielt tre grunner. - Som jeg spådde i 2010 ser vi nå store barnekull fra 90-tallet komme inn i markedet. Effekten av 10-15 prosent flere 25-åringer hvert år, hvorav mange statistisk sett ønsker å bosette seg i Oslo, vil slå inn, forklarer megleren. Den andre grunnen er at lav rente vil øke lønnsomheten av å kjøpe kontra leie, da det ifølge Tinholt «fremdeles de facto er boligmangel i hovedstaden». - For det tredje vil foreldre støtte sine barn i boligkjøpet. Dette skjer som en annen form for sparing, siden det i praksis betales for å ha penger i banken.- I tillegg er det en hedge (sikring, red. anm) mot evt. fremtidig inflasjon i fremtiden, som ytterligere «spiser» opp pengeverdien om en har kontanter i bank, fortsetter Nordvik-partneren.- Disse leilighetene vil eskalereTinholt tror verdien av særlig leiligheter under fem millioner kroner i Oslo vil eskalere ytterligere.- Norges Bank sier i dag det som rett er: boligprisene stiger ikke over hele landet, snarere tvert imot. Dog vil det motsatte skje i Oslo, og muligens i noen av de andre store byene der unge ønsker sentral bosetting.- Ergo vil forskjellene mellom dem som har eller kan kjøpe vs. dem som velger å leie øke i storbyene, og da særskilt Oslo, avslutter Nordvik-megleren overfor Hegnar.no.