- Veldig bra med eiendomsskatt i Oslo

Eksperter mener Arbeiderpartiets forslag om å innføre eiendomsskatt i hovedstaden er positivt.

Professor ved NTNU, Ragnar Torvik, er positiv til Arbeiderpartiets forslag om eiendomsskatt i Oslo, skriver Dagens Næringsliv.- Det er jo veldig bra med eiendomsskatt i Oslo, sier han til avisen.- Eiendom er beskattet for lett i forhold til kapital i næringslivet. Hvis du da får en eiendomsskatt der hvor presset på boligprisene er størst, er ikke det noen ulempe, sier Torvik.Også seniorforsker ved Frischsenteret, Knut Røed, er enig.- En veldig stor andel av boligene i Oslo er andreboliger som folk har kjøpt som et rent investeringsobjekt. Det er klart at eiendomsskatt vil gjøre bolig som investering mindre attraktivt. Det er en kostnad for dem som sitter med bolig i Oslo nå, men for dem som skal kjøpe bolig vil dette sannsynligvis føre til lavere priser, påpeker han overfor DN.