Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) avholdt onsdag konferansen «Boligmarkedet» på konserthuset i Oslo.Blant foredragsholderne var sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen. Hun tegnet bildet av en norsk økonomi der.Hun trakk blant annet frem behovet for en skattereform som stimulerer til investeringer.- Formuesskatten treffer kapitaleiere og gründere lokalt. Det er ikke slik at nye prosjekter i Måløy (der Holvik kommer fra) henter pengene fra New York, London eller Dubai. Folk investerer lokalt, sa sjeføkonomen.- Norsk økonomi trenger stimulanse fra nye investeringer, men vi har altså et skattesystem som oppmuntrer til det motsatte. At bedriftseiere blir beskattet for verdien av egne bedrifter reduserer kapitaltilgangen, og gjør norsk økonomi mye mer sårbar, fortsatte hun.Holvik påpekte også at Norge er et av svært få land som ennå har formuesskatt.- Skatten favoriserer altså utenlandske eiere fremfor norske, og det er en rar, strategisk vurdering, sa sjeføkonomen.Regjeringen foreslår for øvrig i statsbudsjettet i 2016 et lite kutt i formuesskatten, på 1,1 milliarder kroner.Lettelsen består i at satsen for formuesskatt senkes med 0,05 prosentpoeng til 0,80 prosent, og at bunnfradraget heves fra 1,2 til 1,4 millioner kroner.Avslutningsvis kom Holvik også med et innspill i debatten om norske boligpriser.- Det som blir en joker i forhold til en evt. sprekk i boligprisene er at 90 prosent har boliglån med flytende rente.- Norske banker låner penger i utlandet. Hvis noen utenlandske långivere begynner å bekymre seg for en evt. boligboble, kan konsekvensen bli høyere prispåslag som vil virke inn i norsk økonomi, forklarte Holvik.