Frykt for boligboble i Sverige

Boligprisene i Sverige har steget mye over lang tid, og det er nå risiko for at man kan få en boligboble som vil sprekke, advarer Konjunkturinstitutet.

- Hvis man ikke forsøker å bremse utviklingen, er det risiko for at det blir et plutselig prisfall lengre fram i tid, ganske enkelt et krasj, sier Konjunkturinstitutets leder Mats Dillén.Han viser til at prisveksten er på mellom 10 og 15 prosent per år.- Slik kan det ikke fortsette i all evighet. Det internasjonale pengefondet og OECD har nylig påpekt at det trengs tiltak for å dempe de økende boligprisene i Sverige, sier han.