- Vi snudde hver sten for å påvise bruken av hytten, forteller Stig Rune Østgaard, advokat i advokatfirmaet Christian Wiig & Co, til Finansavisen.Han viser til en sak hvor hans klient ble ilagt gevinstskatt etter salg av to hytter. Hytteeieren i Gudbrandsdalen tok saken for retten.
- Han solgte hyttene etter 15-20 års tid, og fikk da en formidabel gevinst som han trodde var fritatt for skatt. Men i stedet fikk han en stor skattesmell.Snudde etter detaljinfo- Da vi fremla bevisene, ga skattemyndighetene seg. Han fikk tilbakebetalt alt, og dekket saksomkostningene, forteller Østgaard.- Skriv hyttebok. Det kan bidra til å belyse saken slik at man dokumenterer bruk og gevinst blir fritatt for skatteplikt.Les mer i mandagens utgave av Finansavisen!
- Problemstillingen gikk på at han hadde to hytter. Bruker man det som fritidseiendom ligger det krav om at det må brukes årlig. Men hvor den eksakte grensen går, er vanskelig å si. Har man to hytter som ikke er så langt fra hverandre, så kan det stilles spørsmål ved om ikke den ene er næring, og det skjedde i dette tilfellet, sier advokaten til Finansavisen.Ifølge Østgaard dreide det seg om en skatteregning på 600.000-700.000 kroner.For hytteeieren i Gudbrandsdalen havnet saken i tingretten. De tapte, men gikk da grundig til verks. Saken ble anket til lagmannsretten.- Jeg trodde ikke vi skulle tape saken i tingretten, men da vi gjorde det, snudde vi enhver sten for å påvise bruken av hyttene. Vi gikk helt ned på detaljnivå for å bevise hvem han hadde vært på hytta med, hvilke selskap som var blitt holdt der, hvem de hadde feiret jul og påske med. Så la vi frem en lang liste med navn og telefonnummer, slik at de kunne kontaktes, sier Østgaard til Finansavisen.Dermed slapp hytteeieren en ny rettsrunde.Han har et klart råd til hytteeiere for å kunne bevise at hyttene brukes.