Samfunnsøkonomisk analyse legger onsdag fram ferske prognoser for boligprisutviklingen på landsbasis, på fylkesnivå og for seks byer.Ifølge prognosene, som Dagens Næringsliv har fått tilgang til, vil boligprisene for landet sett under ett i 2018 ligge 16 prosent høyere enn i 2014. Sterkest blir prisveksten i Oslo, hvor det spås en økning på 24 prosent fram til 2018.Stavanger befinner seg i motsatt ende av skalaen. Her forventes det en nedgang på 1,4 prosent fram til 2018.Dette er en klar nedjustering sammenlignet med Samfunnsøkonomisk analyses anslag for et halvt år siden.– Oljenedturen viste seg å bli sterkere enn vi trodde, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse.I Bergen ligger det an til en vekst på 22 prosent de neste tre årene. Det forventes også vekst i alle de andre store byene og i alle landets fylker fram til 2018. I det oljetunge fylket Rogaland forventes det en vekst på kun 0,8 prosent. (©NTB)Hegnar.no er tilstede på dagens boligkonferanse og vil komme med flere nyheter derfra.