Veidekke Entreprenør har skrevet avtale med Youngskvartalet AS om å totalrenovere tre gamle murgårder og oppføre et tilbygg ved Youngstorget i Oslo sentrum, går det frem av en børsmelding torsdag. Oppdraget er en totalentreprise, og kontraktssummen oppgis til 250 millioner kroner, eksklusive moms.Det dreier seg om de tre murgårdene Torggata 13, Youngsgate 7 og Youngsgate 9. Disse ble oppført i perioden 1861-1874, og danner i dag et hjørne ut mot Youngstorget. Ved ferdigstillelse vil gårdene fremstå som «flotte eksempler på Oslos tidligste murgårdsbebyggelse». Byggene skal huse serveringskonsepter på gateplan og kontorlokaler i de øvrige etasjer.I tillegg skal Veidekke oppføre et tilbygg på åtte etasjer til Hammersborgsgata 12 med en teknisk underetasje. Etter overlevering skal tilbygget inneholde publikumsrettet virksomhet på gateplan og kontorlokaler i de øvrige etasjene.Byggearbeidene starter opp i november og byggetid vil være to år.