– Boligskatt gir trippel-effekt

Økt skatt på bolig kan gi tre effekter samtidig: lavere boligpriser, mer likhet og mindre gjeld. Det viser en studie utført av en forsker ved Statistisk sentralbyrå.

boliger, oslo, st. hanshaugen, vulkan
Næringseiendom

SSB-forsker Erlend Eide Bø har sett på hva som vil skje dersom det innføres boligskatt i Norge. Han har kommet fram til at det vil gi 18 prosent lavere boligpriser og 40 milliarder i økte skatteinntekter. Skattesystemet vil også bli 20 prosent mer omfordelende, skriver Klassekampen.– Politikerne bør øke skatten på bolig. Det er en god idé både av hensyn til fordeling og en mer effektiv økonomi, sier Erlend Eide Bø. Han har i studien lagt til grunn at det betales formuesskatt av hele boligens verdi og personskatt for gevinsten av å eie egen bolig, beregnet til tre prosent av boligens verdi.Bøs klare anbefaling er likevel ikke nok til å få Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, til å endre standpunkt.– Økt skatt på bolig er ikke på blokka vår. Eierlinjen i norsk politikk har ført til at de fleste kan eie egen bolig, og er en viktig årsak til at formuen i Norge er likere fordelt enn i de fleste andre land.Hun utelukker ikke muligheten for endringer på sikt, men sier det er mest aktuelt å kombinere det med skattelette på andre områder, slik at de fleste ikke får økt belastning. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv