Nye bygg får skjerpede energikrav

Regjeringen skjerper energikravene til nye bygg. Med dagens regler blir nye bygg opptil 25 prosent mer energieffektive.

Leiligheter i Oslo. Foto: Gard Setsaas/Finansavisen
Næringseiendom

De nye energikravene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt, innføres som en oppfølging av klimaforliket i Stortinget.Kravene legges inn i byggteknisk forskrift, den såkalte TEK 10, og betyr at nye bygg vil bli om lag 20-25 prosent mer energieffektive sammenlignet med i dag.Kravene er i tråd med klimaforlikets mål om passivhusnivå, og oppnås blant annet med bedre vinduer, mer isolering og mer effektive tekniske systemer. Alle nye bygg skal dessuten varmes opp med klimavennlig energi.De nye kravene gjelder fra årsskiftet og innebærer også et forbud mot all installasjon av fossil energi i nye boliger og bygg.– Bygg står for 40 prosent av energibruken i Norge, og mye går til oppvarming. Nye energikrav vil spare like mye energi som om lag 50.000 husholdninger bruker per år. Det er bra både for forbrukerne og for miljøet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv