OBOS kjøper 280 mål

OBOS-sjefen ser for seg flere tusen boliger. Bjørn Rune Gjelsten er en av selgerne.

obos
Næringseiendom

Storebrand Livsforsikring og Fabritius Gruppen har inngått en intensjonsavtale med OBOS om salg av Ulven AS, går det frem av en pressemelding mandag.Ulven AS eies av Ulven Holding AS, som igjen eies 90,1 prosent av Storebrand Livsforsikring og 9,1 prosent av Bjørn Rune Gjelstens Fabritius Gruppen. Selger 280 mål tomtSelskapet eier ca. 280 mål tomt på Ulven i Oslo, bestående av 220.000 kvadratmeter eiendom. Partene er ifølge NE nyheter enige om ikke å offentliggjøre salgssummen.- Storebrand har ikke lov til å være med som boligutvikler. OBOS tok kontakt med oss. Vi fikk en totalpakkke fra dem og selger nå til en svært profesjonell aktør, sier Fabritius-sjef Asgeir Solheim til nettstedet.En nylig vedtatt reguleringsplan for halve området legger opp til å bygge ut den regulerte delen av eiendommen på ca. 320 000 kvadratmeter. En betydelig del av utbyggingen vil være til bolig. I tillegg skal flere næringsbygg rehabiliteres og bygges.- Flere tusen boligerFørste del av prosjektet er å gjøre arealer klare for Bydel Bjerke, som flytter inn i 1. kvartal 2017.Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelse fra konkurransemyndigheter og styrer, i tillegg til enighet om endelig kjøpekontrakt.- Vi har som ambisjon å være med på å forme byen, og ser det som en del av vår samfunnsrolle å ta ansvaret for store byutviklingsprosjekter. - Dette er en del av Hovinbyen, som er et prioritert utbyggingsområde i kommuneplanen som bystyret i Oslo vedtok i høst. På Ulven kan det bli plass til flere tusen boliger og mange attraktive arbeidsplasser, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.

Nyheter
Næringseiendom