Oljefondet øker på Manhattan

Oljefondet bekrefter kjøp rett ved Wall Street.

Næringseiendom

Nettavisen omtalte i september en prinsippavtale oljefondet hadde inngått med Trinity Wall Street om partnerskap i 455.000 kvadratmeter med kontorlokaler fordelt på 11 kontorbygg i området rundt Hudson Square i New York.Norges Bank Investment Management (NBIM) bekrefter på sine hjemmesider at avtalen ble signert fredag, og forventes fullført innen utgangen av året.NBIM vil betale 1,56 milliarder dollar (rundt 13,4 milliarder kroner) for 44 prosent eierandel, noe som gir en prising av eiendommene på 3,55 milliarder dollar. Avtalen går over 75 år, og transaksjonen vil ikke inkludere gjeld.Porteføljen omfatter mer enn 30 prosent av det kommersielle markedet i Hudson Square.Oversikt over eiendommene her.

Nyheter
Næringseiendom