Entra selger i Tromsø

Entra har solgt Strandveien 13 i Tromsø.

Skipsreder John Fredriksen Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Næringseiendom

Entra har solgt eiendommen Strandveien 13 i Tromsø til Nordic Investment AS, går det frem av en børsmelding.Eiendommen er på 11.560 kvadratmeter, og transaksjonen er basert på 158 millioner kroner i eiendomsverdi, ca. fem prosent over bokførte verdier.Transaksjonen er strukturert som et aksjesalg i selskapet Strandveien 13 AS, og vil bli sluttført i januar 2016.Salget er i tråd med Entras strategi om vekst i Norges fire største byer, og utskillelse av eiendeler utenfor kjernevirksomheten.

Nyheter
Børs