- Forventer boligprisvekst på 3-5 prosent

Eiendom Norge er ute med ferske voligprisprognoser for 2016.

Næringseiendom

– Vi forventer en sterk nominell prisvekst de første månedene i 2016. Etterhvert vil markedet utover året ha en mer moderat utvikling enn det vi har hatt i 2015, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.Eiendom Norges prognose for det norske boligmarkedet i 2016 er en oppgang på 3-5 prosent, heter det i en fersk pressemelding.I løpet av 2016 forventer Eiendom Norge at de regionale forskjellene blir ytterligere forsterket.– Trolig vil Oslo og omkringliggende områder ha en sterkere vekst enn landsgjennomsnittet, grunnet lavt tilbud og for lav boligbygging. Bergens- og Trondheimsmarkedet vil ha en prisvekst tett opptil landsgjennomsnittet. Her har boligbyggingen har tatt seg noe opp, men med en lav tilbudsside av bruktboliger ved inngangen til året så får vi likevel en prisvekst lik snittet for landet. I Stavanger-regionen venter vi fortsatt negativ prisvekst, og vi går inn i 2016 med stor tilbudsside, både i brukt- og nyboligmarkedet. Det vil ta tid å få solgt unna dette, selv om vi ser at det fremdeles er grei aktivitet i markedet, avslutter Dreyer.