Hydro takker for seg etter nesten 90 år - selger Herøya

Norsk Hydro selger Herøya Industripark til Oslo Pensjonsforsikring.

Næringseiendom

I pressemeldingen opplyser Hydro at den avtalte transaksjonen trolig vil gjennomføres i første kvartal 2016. Transaksjonen medfører en regnskapsmessig gevinst på omlag 350 millioner kroner.- Etter en grundig prosesess og helhetlig vurdering har vi konkludert med at Oslo Pensjonsforsikring (OPF) vil være den beste nye eieren av Herøya Industripark, sier Eivind Kalleik i Norsk Hydro.Salget skjer som en naturlig følge av at Hydro har gått fra å være et konglomerat til å bli et rent aluminiumsselskap, og selskapet har ikke lenger produksjon på Herøya.Hydro opplyser at de har vært i forhandlinger med flere budgivere siden juni.Industrieventyret på Herøya begynte i 1929, med Eidanger salpeterfabrikk som siden ble bombet med 1.500 bomber av de allierte den 24. juli 1943.I glansdagene på 1960-tallet var rundt 6.500 personer involvert i Norsk Hydros gjødselsproduksjon på anlegget.