DNB Markets: Kjøp, hold, selg

DNB Markets vurderer tre aksjer innen byggebransjen. Anbefalingene spriker.

Næringseiendom

DNB Markets er ute med en oppdatering rundt byggebransjen.I byggesektoren oppveies bedre utsikter for aktiviteten i det norske anleggsmarkedet delvis av lavere forventninger til markedet for nye næringsbygg, mener meglerhuset.«For Veidekke vil imidlertid høy aktivitet i det svenske boligmarkedet likevel kunne gi høy topplinjevekst i det nye året. Utsiktene for anleggsmarkedet i Norge og boligmarkedet i Sverige gjør at vi har løftet estimert EPS for 2016 med i underkant av 3 prosent, mens estimert EPS for 2017 er løftet med i underkant av 4 prosent. Utfordringen når det gjelder verdsettelsen er samtidig at aksjen handles på multipler over det historiske gjennomsnittet og basert på konsensusestimatene på nivå med de historiske toppnivåene», skriver DNB Markets.Selskapet legger frem Q4-rapporten 11. februar og på helt kort sikt ligger meglerhusets EBIT-estimater rundt 8 prosent under konsensus. DNB Markets har tatt anbefalingen ned fra Kjøp til Hold. Kursmålet er justert fra 114 til 115 kroner pr aksje. «Innenfor en bredere norsk bygg- og anleggsektor for øvrig har vi en salgsanbefaling på AF Gruppen med et kursmål på 90 kroner pr aksje og en kjøpsanbefaling på Selvaag Bolig med et kursmål på 36 kroner pr aksje», konkluderer meglerhuset.

Nyheter
Børs