Salget av nye boliger falt med 3 prosent i januar, målt mot samme periode året før, viser tall lagt frem av Boligprodusentenes Forening fredag.Salgsnivået i januar ligger likevel tett opp mot de beste januar-målingene de siste årene, og betydelig høyere enn 2014- og 2010-nivået.Leiligheter drar lassetLeilighetsmarkedet fortsetter den positive salgstendensen, med en økning fra fjoråret på 6 prosent. Salget for eneboliger og småhus falt hhv. 8 og 17 prosent.Igangsettingen av nye boliger steg 16 prosent i januar.Igjen er det leiligheter som drar lasset, med 41 prosent økning fra samme måned i fjor. Eneboliger og småhus ligger på samme nivå som i fjor.- Velg yrkesfagTendensen siste 12 måneder viser en salgsøkning på 16 prosent, mens leiligheter har en vekst på 35 prosent. Øvrige byggtyper viser tilnærmet flat utvikling.  - Høy byggeaktivitet medfører et stort behov for fagarbeidere. Per i dag utdannes det ikke nok fagarbeidere for å dekke behovet. Ifølge Fafos framskrivinger vil næringen trenge 8.500 fagarbeidere og håndverkere hvert år frem mot 2020, sier foreningens administrerende direktør Per Jæger i en kommentar.- Jeg oppfordrer alle ungdommer som skal velge studieretning 1. mars til å velge yrkesfag. Da får dere brukt både hode og hender. Dette er et fantastisk sted å jobbe, med mange muligheter og påvirkningskraft, avslutter han.