Milliardær Øystein Stray Spetalen kjøper ut hyttenabo Svein Sandvik (88) i Sandefjord for syv millioner kroner. Et bud på fem millioner kroner skal ha blitt avslått.Ifølge dn.no tapte Spetalen i januar en sak i Sandefjord tingrett og ble idømt erstatningskrav for ødeleggelser på hyttenaboens hekk.Spetalen blepå et område som hyttenaboene Sandvik og Knut Rygh (82) i dag benytter som hager for sine fritidseiendommer.- Spetalen kjøper Sandviks hytte og dekker saksomkostningene på 191.000 kroner. Det er alt jeg kan si, sier Sandviks advokat Tallag Andersen i Seland.Spetalen har ifølge dn.no kun anket saken mot Rygh.Investoren vil ikke si om det er aktuelt å kjøpe ut Rygh også.Spetalen har betalt totalt 45 millioner kroner for Østerøya-eiendommene.